نمایش شلمرود و دردسرهای مجازی (نمایش کودک)
برگزار کننده : ققنوس گروه موضوعی :

کشور : Iran شهر : Tehran

تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۱۰/۱۶
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
محل اجرا : فرهنگسرای ملل
دردنیای امروز اغلب فرزندان ما درگیر بازیهای رایانه ای و دنیای مجازی شده اند و فرصت باهم بودن را از دست میدهند...


ghoghnous@yahoo.com