سمینار مهندسی زندگی - کرمان
برگزار کننده : ققنوس گروه موضوعی : علوم اجتماعی

کشور : Iran شهر : Kerman

تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۱۱/۰۲
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
سمینار آموزشی مهندسی زندگی در شهر کرمان

ghoghnous@yahoo.com