سمینار سمینار رازهای موفقیت در مصاحبه های استخدامی
برگزار کننده : ققنوس گروه موضوعی : علوم اجتماعی

کشور : Iran شهر : Tehran

تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
سمینار رازهای موفقیت در مصاحبه های استخدامی

ghoghnous@yahoo.com