کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت و ساز پایدار
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شریف, پردیس بین الملل کیش ... گروه موضوعی : مدیریت

کشور : Iran شهر : Kish

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۱۱/۱۳
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
توضیحات
محورهای همایش:کنفرانس در سه محور اصلی «شهرهای پایدار»، «ساختمان‌های پایدار» و «توسعه پایدار زیرساخت‌های عمرانی» برگزار می گردد. فهرست سرفصل‌های هر یک از محورهای کنفرانس به قرار ذیل است:شهرهای پایداربرنامه ریزی شهری پایدار 
طراحی شهری پایدار
 پایداری در شهرهای اسلامی
بازآفرینی پایدار شهرها
پایداری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرها
 شبکه های حمل و نقل عمومی شهری
 پایداری شهری و تاب‌آوری زیرساخت‌های بهداشتی 
تولید انرژی و مدیریت تقاضا در شهرها
جزایر گرمایی شهری
مدیریت منابع آب
سیستم های زهکشی پایدار شهری
راهروهای فضای سبز و کریدورهای حیات وحش 
شهرهای پایدار و جوامع تاب‌آور
شهرهای هوشمند
نمونه‌های توسعه پایدار خلاقانه در شهرها
ساختمان‌های پایدارکاهش مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای در ساختمان‌ها
تولید انرژی تجدیدپذیر در ساختمان‌ها
استراتژی‌های بازیافت انرژی و آب در ساختمان‌ها
ساختمان‌هایی با مصرف انرژی صفر
مصالح و تکنولوژی های ساختمانی پایدار
طراحی ساختمان‌های منطبق با شرایط اقلیمی
ساختمان‌های هوشمند
ارزیابی پایداری ساختمان‌ها
نمونه‌های خلاقانه: ساختمان‌های جدید و پروژه‌های نوسازی
توسعه پایدار زیرساخت‌های عمرانیتحلیل، بررسی و افزایش پایداری در زیرساخت‌های عمرانی 
سیستم‌ها و روش‌های ساخت پایدار زیرساخت‌ها
بررسی پایداری زیرساخت‌ها در چرخه عمر
مدیریت تامین مالی ساخت و نگهداری زیرساخت‌‌های پایدار
تاثیر مدیریت ذینفعان در توسعه پایدار زیرساخت‌ها
سیاست‌های توسعه پایدار زیرساخت‌های عمرانی
سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری در مدیریت پایدار زیرساخت‌ها
نمونه‌های خلاقانه: پایداری زیرساخت‌های عمرانی