کنفرانس یازدهمین کنفرانس ملی تحقیقات مدیریت و علوم انسانی در ایران
برگزار کننده : موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و با مشارکت مجا ... گروه موضوعی : مدیریت

کشور : Iran شهر : Tehran

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۱۲/۱۹
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
توضیحات
محورهای کنفرانس:مجموعه مدیریت شامل:مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت گردشگری و هتلداری، مدیریت دانش، مدیریت فرهنگی، مدیریت صنعتی، مدیریت کارآفرینی، مدیریت آموزشی، مدیریت  منابع انسانی، مدیریت بیمه، مدیریت تشکیلات و روشها، مدیریت انتقال تکنولوژی، مدیریت منابع اطلاعاتی، مدیریت اجرایی، مدیریت استراتژی های توسعه صنعتی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت تولید، مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت تحول، مدیریت بازاریابی داخلی، مدیریت بازاریابی بین الملل، مدیریت مالی، مدیریت بازار، مدیریت آموزش عالی*  علوم و قرآن، فلسفه، الهیات و معارف اسلامی، فقه و اصول اسلامی*  حقوق، علوم قضایی و ثبت، علوم سیاسی و روابط بین الملل*  علوم تربیتی و روان شناسی و علوم رفتاری*  مدیریت فناوری اطلاعات، سایبر، امنیت اطلاعات و کامپیوتر*  مهندسی صنایع، صنعت خودرو، مدیریت کارخانه*  مدیریت شهری، درآمدهای پایدار، بافت های فرسوده، معماری شهری*  زبان، ادبیات ( فارسی، کردی، عربی، انگلیسی) و علوم انسانی*  حسابداری، حسابرسی، تامین مالی، مدیریت مالی و بانکداری*  مدیریت محیط زیست، مدیریت بحران و سوانح طبیعی*  علوم اقتصادی،  علوم اجتماعی، جامعه شناسی و مطالعات جوانان*  علوم ورزشی ، تربیت بدنی و یوگا*  مطالعات زنان و خانواده، سبک تربیت اسلامی* تاریخ و تمدن، باستان شناسی، هنر ، جغرافی و GIS
* فرهنگ، اخلاق، اخلاق حرفه ای
* آموزش و پرورش و آموزش بزرگسالان* علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیریت کتابخانه ای
* هنر، صنایع دستی، معماری و پژوهش هنر* سایر موضوعات مرتبط با مدیریت و علوم انسانی