کنفرانس سومین همایش علوم انسانی قرآنی بر اساس مبانی علمی و نظرات علامه طباطبایی (ره)
برگزار کننده : دانشگاه علامه طباطبائی گروه موضوعی : مطالعات اسلامی

کشور : Iran شهر : Tehran

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۱۲/۲۳
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
توضیحات
محور های همایش:۱- چیستی، چرایی و چگونگی علوم انسانی قرآن بنیان در مبانی و آرای علامه طباطبایی۲- لوازم، روش ها و شاخص های علوم انسانی قرآن بنیان در مبانی و آرای علامه طباطبایی
۳- مسائل علوم انسانی قرآن بنیان از دیدگاه علامه طباطبایی
۴- روانشناسی قرآن بنیان از دیدگاه علامه طباطبایی (ویژه چهارمین یادمان علامه طباطبایی)