کنفرانس پنجمین همایش ملی کارآفرینی
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شریف گروه موضوعی : اقتصاد

کشور : Iran شهر : Tehran

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۱۱/۱۹
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
توضیحات
محورهای کنفرانس: محور اصلی: شبکه سازی نوآورانه    سایر محورها و محورهای فرعی:
 ۱)    مدل‌های شکل‌گیری و حفظ شبکه‌‌سازی نوآورانه۲)    تاثیر شبکه‌سازی نوآورانه بر رشد و توسعه کسب‌وکارها۳)    چالش‌ها و موانع شبکه‌سازی در اکوسیستم کارآفرینی ایران۴)    نقش دانشگاه‌های کارآفرین در شکل‌گیری شبکه‌های نوآور۵)    مدل‌های حمایتی دولت در ایجاد شبکه‌های کارآفرینی و نوآوری۶)     بررسی عملکرد نواحی نوآوری در سازوکارهای شکل‌گیری شبکه‌سازی نوآورانه۷)    خدمات شبکه‌سازی در شتابدهنده‌ها و مراکز نوآور۸)    نقش بروکرهای فناوری در ایجاد و توسعه شبکه‌سازی کسب‌وکار۹)    شناسایی و ارزیابی استعداد کارآفرینی و کارآفرینان۱۰) منتورشیپ/کوچینگ و آموزش در حوزه‌ی کارآفرینی۱۱) الزامات و راهکارهای کارآفرینی و کارآفرینان۱۲) کارآفرینی در چالش‌های اقتصادی و اجتماعی امروز کشور۱۳) تاثیرات بلندمدت اجتماعی کسب‌وکارهای کارآفرینانه بر جامعه۱۴) سایر موضوعات و چالش‌های جدید حوزه‌‎ی کارآفرینی