کنفرانس پنجمین کنگره ملی نقش علوم انسانی در روانشناسی
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی ادیبان گروه موضوعی : روانشناسی

کشور : Iran شهر : Tehran

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
توضیحات
محورهای کنگره:روانشناسی: تحقیقات و تکنولوژی آموزشی روانشناسی خانواده و ازدواج روانشناسی شخصیت روانشناسی سلامت مشاوره و راهنمایی روانشناسی صنعتی روانشناسی تربیتی روانشناسی عمومی برنامه ریزی درسی آموزش الکترونیک روانشناسی بالینی آموزش و پرورشعلوم انسانی: اخلاق اسلامی و مردم شناسی حسابداری و علوم اقتصادی علوم اجتماعی و  فرهنگی الهیات و معارف اسلامی پژوهش علوم اجتماعی تعلیم و تربیت اسلامی مطالعات علوم سیاسی فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و تمدن اسلامی زبان و ادبیات فارسی مطالعات فقه و حقوق علوم مدیریت