کنفرانس دومین همایش منطقه ای تجارب برتر تربیت معلم
برگزار کننده : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تاکستان ... گروه موضوعی : آموزش و یادگیری

کشور : Iran شهر : Takestan

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
توضیحات
محورهای کنفرانس:تجارب تربیتی تجارب مشاوره ای تجارب مراقبت از آسیب های اجتماعی تجربه ماندگار