کنفرانس دومین همایش ملی ارتقای سلامت فرد، خانواده و جامعه
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگا ... گروه موضوعی : سلامت

کشور : Iran شهر : Isfahan

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
محورهای کنفرانس:
 سلامت فرد، خانواده و جامعه با رویکرد پیشگیری ، درمان و مراقبت در شرایط پاندمی بیماری کرونا
 ارتقاء سلامت دهان و دندان در شرایط پاندمی بیماری کرونا
 پیشگیری ، درمان و مراقبت در بیماری های حاد و مزمن
 پیشگیری،درمان و مراقبت در بیماری های دهان و دندان
 یافته های نوین در ارتقاء سلامت دهان و دندان
 یافته های نوین در بهداشت باروری
 ارتقاء سلامت در ابعاد جسمی ، روحی، اجتماعی و معنوی
 راهنماهای بالینی و دستور العمل های مرتبط با سلامت
 تعیین کننده های اجتماعی ، اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی سلامت
 ارتقاء سلامت از کودکی تا سالمندی
 مبانی حقوقی و اخلاقی در سلامت
 آموزش به مددجو