کنفرانس چهارمین کنفرانس بین المللی جوش و آزمایشات غیر مخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی NDT
برگزار کننده : انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایرا ... گروه موضوعی : مکانیک

کشور : Iran شهر : Isfahan

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۱۱/۲۵
توضیحات
محورهای کنفرانس جوش و بازرسی تشویق به پژوهش و نوآوری در زمینه های جوش و بازرسی
 توسعه و ترویج فرهنگ مهندسی جوش و بازرسی در صنایع کشور
افزایش کیفیت و آسیب شناسی اتصالات جوشی در صنایع مختلف کشور
معرفی روش های نوین جوشکاری و بازرسی
معرفی جایگاه مهندسی جوش در افزایش بهره وری قطعات و تجهیزات صنعتی
معرفی نقش بازرسی در تضمین کیفیت قطعات و تجهیزات فلزی
معرفی روش های بازرسی فنی و کدها و استانداردهای مربوطه
معرفی روش های پایش سازه های دینامیکی نظیر پل ها، بلند مرتبه ها
معرفی روش های پایش سازه های استاتیکی نظیر مخازن تحت فشار
فرایندهای ساخت افزایشیمحورهای کنفرانس:آزمایش های غیرمخرب معرفی آخرین دستاوردها در زمینه آزمایش های غیرمخرب
شناسایی محدودیت ها و مشکلات فنی در زمینه آزمایش های غیرمخرب
معرفی روش های نوین آزمایش های غیرمخرب
طراحی و کنترل کیفیت آزمایش های غیرمخرب
اعتبار و قابلیت اطمینان سازه ها با آزمایش های غیرمخرب