کنفرانس کنفرانس ملی جنبه های حقوقی حفاظت از محیط زیست; چرا و چگونه
برگزار کننده : دانشگاه علامه محدث نوری گروه موضوعی : محیط زیست

کشور : Iran شهر : Nur

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۰۹/۲۵
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۰۹/۲۱
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
محورهای کنفرانس:
- ابعاد حقوقی محیط زیست
- رویکرد اسناد بین المللی به محیط زیست
- رویکرد حقوقی آموزه های اسلامی بر محیط زیست
- علوم جنایی و محیط زیست
- تعاملات حقوق مدنی و محیط زیست
- روانشناسی و محیط زیست
- جامعه شناسی و محیط زیست
- توسعه و محیط زیست
- سلامت و محیط زیست
- مسئولیت اجتماعی و محیط زیست