کنسرت Omid Hajili
برگزار کننده : ققنوس گروه موضوعی : موسیقی

کشور : Iran شهر : Kish

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۰۸/۰۷
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
021-22655457 سالن روباز خلیج فارس

ghoghnous@yahoo.com