درباره همایش

بی‌گمان، از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که می‌تواند در رشد و توسعه‌ی تمامی شاخه‌های علوم، بالاخص علوم انسانی نقش سازنده‌ای داشته باشد، پژوهش‌های کاربردی در هر حوزه و نیز مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه‌های مختلف است. به تعبیری یافتن کاربردهای بدیع و نوین شاخه‌های متنوع علمی در حوزه‌های مختلف توسط پژوهشگران، خود می‌تواند سبب برون‌رفت مباحث صرفاً نظری و هموار ساختن کاربردی شدن دانش در نزد انسان گردد.

از همین رو، «نخستین همایش ملی پژوهش‌های نوین میان‌رشته‌ای و کاربردی در علوم انسانی» با دو رویکرد اصلی «پژوهش‌های کاربردی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی» و نیز «کاربرد مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی» سعی در ارتقاء جایگاه این دست از مطالعات و پژوهش‌ها در میان اساتید، دانشجویان و پژوهش‌گران حوزه‌های مختلف علوم نسانی دارد. در این میان، نهادها و مؤسسات معتبر آموزشی و پژوهشی نظیر اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز، شهرداری شیراز،  دانشگاه فرهنگیان، شهرداری شیراز، سازمان مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی حافظ، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و سایر نهادهای معتبر علمی و آموزشی ضمن اعلام حمایت علمی و معنوی خود از این همایش ملی، تلاش دارند تا علاوه‌بر اشاعه و سرمایه‌گذاری بر ایده‌ها و مطالعات بدیع و خلاقانه در این حوزه، به سهم خود از دستاوردهای آتی این همایش در ساختار آموزشی و پژوهشی خود بهره‌مند گردند.