محورهای نخستین همایش ملی پژوهش‌های نوین میان‌رشته‌ای و کاربردی در علوم انسانی

دبیرخانه این همایش با دو رویکرد اصلی نسبت به پذیرش مقالات ارسالی اهتمام دارد؛

الف) کلیه‌ی پژوهش‌هایی که به صورت میان‌رشته‌ای (در حیطه‌ی علوم انسانی) صورت‌پذیرفته‌اند. به عنوان نمونه؛ «کاربرد روان‌شناسی در مدیرت»، یا «نظریه‌ها و مسائل نوین روان‌شناسی از منظر قرآن کریم» و سایر نمونه‌هایی که به صورت میان‌رشته‌ای در حوزه‌های مختلف علوم انسانی صورت پذیرفته‌اند. علاوه‌براین، پژوهش‌هایی نظیر کاربرد علوم کامپیوتر در زبان‌شناسی (که یکی از حوزه‌های مورد بحث از زیرشاخه‌های علوم انسانی محسوب می‌‌شود) نیز قابلیت ارسال در این همایش را دارند.

ب) کلیه‌ی پژوهش‌هایی که در هر یک از زیرشاخه‌های علوم انسانی، صورت پذیرفته‌اند و تلاش دارند تا به صورت کاربردی به ابهامات، مسائل و چالش‌های مطرح شده در آن موضوع بپردازند.

حوزه‌های مطالعاتی همایش:

زبان و ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات جهان (عربی، انگلیسی، …)

روش تدریس و آموزش زبان‌ها

ترجمه و زبان‌شناسی

تاریخ و مردم‌شناسی

مطالعات فرهنگی

جغرافیا و برنامه‌ریزی

مدیریت، اقتصاد و بانکداری

علوم اجتماعی

فلسفه و جامعه‌شناسی

علوم تربیتی و آموزش و پرورش

مشاوره و روان‌شناسی

الهیات

فلسفه و کلام اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

علوم قرآن و فقه

علوم سیاسی و حقوق

و سایر موضاعات مرتبط