برنامه زمان‌بندی همایش

بدین وسیله به استحضار پژوهشگران محترم می‌رساند، دبیرخانه همایش در محل…

** آخرین مهلت ارسال چکیده‌های مبسوط **

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که مقالات آنان به صورت چکیده مبسو…

ارسال پاورپوینت ارائه و فرم سخنران به همایش

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که مقالات آنان جهت ارائه به صورت …

*** مهم *** تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش

بدین وسیله به اطلاع تمامی پژوهشگران می رساند با توجه به تماس‌های …

امکان داوری و پذیرش چکیده مقالات

با توجه به تماس های مکرر برخی از پژوهشگران، بدین وسیله به اطلاع می رساند، امکا…

نمایه‌سازی همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

نمایه‌سازی همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به اطل…

امکان ارسال مقالات انگلیسی به همایش

با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته، با کمیته راهبردی همایش و افز…

چاپ مقالات پذیرفته شده همایش در ژورنال معتبر World Journal of Social Science Research

بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند با پیگیری‌های به عمل…

امکان چاپ و ترجمه مقالات فارسی و انگلیسی در ژورنال‌های معتبر علمی داخلی و خارجی

دبیرخانه‌ی همایش با انجام رایزنی‌هایی که با نشریات معتبر داخلی و خارجی د…