کنفرانس علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
برگزار کننده : همایش گستران گروه موضوعی : روانشناسی

کشور : Iran شهر : جیرفت

تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۱۲/۱۵
مهلت ارسال اثر
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
چهارمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط همایش گستران در شهر جیرفت برگزار می شود.
حوزه های تحت پوشش: روانشناسی ، علوم رفتاری و اجتماعی
برگزار کننده: همایش گستران

شهر برگزاری: جیرفت
محورهمایش: علوم اجتماعی روانشناسی علوم تربیتی 


conf.gostaran@gmail.com