کنفرانس سومین کنفرانس ملی علوم و فناوری های نوین در موجودات آبزی
برگزار کننده : دانشگاه ملایر گروه موضوعی : اقیانوس شناسی

کشور : Iran شهر : Malayer

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۰۹/۲۰
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
محورهای همایش آبزی پروری:
تکثیر و پرورش آبزیان
فیزیولوژی
بهداشت و بیماری های آبزیان
آلودگی و اکوتوکسیکولوژی:
آلودگی منابع آب
کنترل و بهبود کیفیت منابع آب
اکوتوکسیکولوژی
نانو فناوری و مهندسی آبزی پروری:
سیستم های نوین پرورش آبزیان
کاربرد نانو در شیلات
بوم شناسی و  صید و بهره برداری از آبزیان:
تنوع زیستی و بوم شناسی
ژنتیک و اصلاح نژاد
صید  و ارزیابی ذخایر
تغذیه و فرآوری و کنترل فرآورده های شیلاتی:
فناوری زیستی
میکروبیولوژی محصولات شیلاتی
عمل آوری و بسته بندی محصولات شیلات
غذای زنده
مدیریت بازاریابی و اقتصاد شیلاتی