کنفرانس مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی
برگزار کننده : Researchfora گروه موضوعی : 142

کشور : Bangladesh شهر : Dhaka

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۰۷/۰۹
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۰۷/۰۹
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
هدف این کنفرانس پیشروی بین المللی، ارائه پیشرفت های جدید و اساسی در زمینه های مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی و مباحث مرتبط با آن است. همچنین این رویداد می تواند موجب تقویت ارتباطات بین محققان و دست اندرکاران شاغل در طیف گسترده ای از حوزه های علمی و اجرایی با علاقه های مشترک به بهبود مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی و موارد مرتبط با آن شود. همچنین این رویداد فرصتی را فراهم می کند تا شرکت کنندگان در آن از نزدیک با نقاط دیدنی، مراکز تفریحی و خرید شهر Dhaka آشنا شده و استفاده لازم را ببرند. این رویداد علمی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ شروع به کار می کند. سامانه کانفه با انتخاب و اعلان این رویداد بعنوان رویداد علمی برگزیده، تلاش می کند تا بستر لازم را برای رشد و توسعه فعالیت های محققان و پژوهشگران فراهم آورد.