کنفرانس مکانیک، مواد و انرژی های تجدیدپذیر
برگزار کننده : World Research Society گروه موضوعی : 242

کشور : Iran شهر : Tabriz

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۰۴/۱۴
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۰۴/۱۴
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
هدف این کنفرانس پیشروی بین المللی، ارائه پیشرفت های جدید و اساسی در زمینه های مکانیک، مواد و انرژی های تجدیدپذیر و مباحث مرتبط با آن است. همچنین این رویداد می تواند موجب تقویت ارتباطات بین محققان و دست اندرکاران شاغل در طیف گسترده ای از حوزه های علمی و اجرایی با علاقه های مشترک به بهبود مکانیک، مواد و انرژی های تجدیدپذیر و موارد مرتبط با آن شود. همچنین این رویداد فرصتی را فراهم می کند تا شرکت کنندگان در آن از نزدیک با نقاط دیدنی، مراکز تفریحی و خرید شهر Tabriz آشنا شده و استفاده لازم را ببرند. این رویداد علمی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ شروع به کار می کند. سامانه کانفه با انتخاب و اعلان این رویداد بعنوان رویداد علمی برگزیده، تلاش می کند تا بستر لازم را برای رشد و توسعه فعالیت های محققان و پژوهشگران فراهم آورد.

info@worldresearchsociety.com