کنفرانس رباتیک و ساخت هوشمند
برگزار کننده : Researchfora گروه موضوعی : 243

کشور : Bahrain شهر : Manama

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۰۴/۱۹
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۰۴/۱۹
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
هدف این کنفرانس پیشروی بین المللی، ارائه پیشرفت های جدید و اساسی در زمینه های رباتیک و ساخت هوشمند و مباحث مرتبط با آن است. همچنین این رویداد می تواند موجب تقویت ارتباطات بین محققان و دست اندرکاران شاغل در طیف گسترده ای از حوزه های علمی و اجرایی با علاقه های مشترک به بهبود رباتیک و ساخت هوشمند و موارد مرتبط با آن شود. همچنین این رویداد فرصتی را فراهم می کند تا شرکت کنندگان در آن از نزدیک با نقاط دیدنی، مراکز تفریحی و خرید شهر Manama آشنا شده و استفاده لازم را ببرند. این رویداد علمی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ شروع به کار می کند. سامانه کانفه با انتخاب و اعلان این رویداد بعنوان رویداد علمی برگزیده، تلاش می کند تا بستر لازم را برای رشد و توسعه فعالیت های محققان و پژوهشگران فراهم آورد.

info@researchfora.com