کنفرانس بیوانفورماتیک ، پزشکی پزشکی ، بیوتکنولوژی و زیست محاسباتی
برگزار کننده : Eurasia Web گروه موضوعی : بیوتکنولوژی

کشور : Cyprus شهر : Limassol

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۰۴/۱۹
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۰۴/۱۹
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
این رویداد بین المللی محل ارائه آخرین پژوهش ها و اخبار علمی و در واقع محلی جهت تبادل آرا و نظرات محققان در زمینه بیوانفورماتیک ، پزشکی پزشکی ، بیوتکنولوژی و زیست محاسباتی و مباحث مرتبط با آن است. این رویداد و رویدادهای مشابه می تواند زمینه های پژوهش های حوزه ای و بین حوزه ای را تقویت نموده و با ایجاد علایق مشترک میان محققان و دست اندرکاران این حوزه، موجب پیشرفت های اساسی در پژوهش های این حوزه گردد. همچنین این رویداد فرصتی را فراهم می کند تا شرکت کنندگان در آن از نزدیک با نقاط دیدنی، مراکز تفریحی و خرید شهر Limassol آشنا شده و بهره کافی ببرند. سامانه کانفه با انتخاب و اعلان این رویداد بعنوان رویداد علمی برگزیده، تلاش می کند تا بستر لازم را برای رشد و توسعه فعالیت های محققان و پژوهشگران فراهم آورد.

info@eurasiaweb.com