کنفرانس علوم محیطی و بیوتکنولوژی
برگزار کننده : scienceplus گروه موضوعی : بیوتکنولوژی

کشور : India شهر : Bengaluru

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۰۲/۱۱
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۰۲/۱۱
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
هدف این کنفرانس پیشروی بین المللی، ارائه پیشرفت های جدید و اساسی در زمینه های علوم محیطی و بیوتکنولوژی و مباحث مرتبط با آن است. همچنین این رویداد می تواند موجب تقویت ارتباطات بین محققان و دست اندرکاران شاغل در طیف گسترده ای از حوزه های علمی و اجرایی با علاقه های مشترک به بهبود علوم محیطی و بیوتکنولوژی و موارد مرتبط با آن شود. همچنین این رویداد فرصتی را فراهم می کند تا شرکت کنندگان در آن از نزدیک با نقاط دیدنی، مراکز تفریحی و خرید شهر Bengaluru آشنا شده و استفاده لازم را ببرند. این رویداد علمی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ شروع به کار می کند. سامانه کانفه با انتخاب و اعلان این رویداد بعنوان رویداد علمی برگزیده، تلاش می کند تا بستر لازم را برای رشد و توسعه فعالیت های محققان و پژوهشگران فراهم آورد.

papers.scienceplus@gmail.com