کنفرانس بیوانفورماتیک، بیوپزشکی، بیوتکنولوژی و زیست محاسباتی
برگزار کننده : Eurasia Web گروه موضوعی : 224

کشور : Bahamas شهر : Nassau

تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
مهلت ارسال اثر
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
توضیحات
هدف این کنفرانس پیشروی بین المللی، ارائه پیشرفت های جدید و اساسی در زمینه های بیوانفورماتیک، بیوپزشکی، بیوتکنولوژی و زیست محاسباتی و مباحث مرتبط با آن است. همچنین این رویداد می تواند موجب تقویت ارتباطات بین محققان و دست اندرکاران شاغل در طیف گسترده ای از حوزه های علمی و اجرایی با علاقه های مشترک به بهبود بیوانفورماتیک، بیوپزشکی، بیوتکنولوژی و زیست محاسباتی و موارد مرتبط با آن شود. همچنین این رویداد فرصتی را فراهم می کند تا شرکت کنندگان در آن از نزدیک با نقاط دیدنی، مراکز تفریحی و خرید شهر Nassau آشنا شده و استفاده لازم را ببرند. این رویداد علمی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ شروع به کار می کند. سامانه کانفه با انتخاب و اعلان این رویداد بعنوان رویداد علمی برگزیده، تلاش می کند تا بستر لازم را برای رشد و توسعه فعالیت های محققان و پژوهشگران فراهم آورد.

info@eurasiaweb.com