کنفرانس بیوانفورماتیک، بیوپزشکی، بیوتکنولوژی و زیست محاسباتی
برگزار کننده : Eurasia Web گروه موضوعی : بیوتکنولوژی

کشور : Belarus شهر : Minsk

تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
مهلت ارسال اثر
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
این رویداد بین المللی محل ارائه آخرین پژوهش ها و اخبار علمی و در واقع محلی جهت تبادل آرا و نظرات محققان در زمینه بیوانفورماتیک، بیوپزشکی، بیوتکنولوژی و زیست محاسباتی و مباحث مرتبط با آن است. این رویداد و رویدادهای مشابه می تواند زمینه های پژوهش های حوزه ای و بین حوزه ای را تقویت نموده و با ایجاد علایق مشترک میان محققان و دست اندرکاران این حوزه، موجب پیشرفت های اساسی در پژوهش های این حوزه گردد. همچنین این رویداد فرصتی را فراهم می کند تا شرکت کنندگان در آن از نزدیک با نقاط دیدنی، مراکز تفریحی و خرید شهر Minsk آشنا شده و بهره کافی ببرند. سامانه کانفه با انتخاب و اعلان این رویداد بعنوان رویداد علمی برگزیده، تلاش می کند تا بستر لازم را برای رشد و توسعه فعالیت های محققان و پژوهشگران فراهم آورد.

info@eurasiaweb.com