کنفرانس حفاظت از خاک و آب
برگزار کننده : World Research Society گروه موضوعی : 255

کشور : Uganda شهر : Kampala

تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
مهلت ارسال اثر
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
توضیحات
هدف این کنفرانس پیشروی بین المللی، ارائه پیشرفت های جدید و اساسی در زمینه های حفاظت از خاک و آب و مباحث مرتبط با آن است. همچنین این رویداد می تواند موجب تقویت ارتباطات بین محققان و دست اندرکاران شاغل در طیف گسترده ای از حوزه های علمی و اجرایی با علاقه های مشترک به بهبود حفاظت از خاک و آب و موارد مرتبط با آن شود. همچنین این رویداد فرصتی را فراهم می کند تا شرکت کنندگان در آن از نزدیک با نقاط دیدنی، مراکز تفریحی و خرید شهر Kampala آشنا شده و استفاده لازم را ببرند. این رویداد علمی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ شروع به کار می کند. سامانه کانفه با انتخاب و اعلان این رویداد بعنوان رویداد علمی برگزیده، تلاش می کند تا بستر لازم را برای رشد و توسعه فعالیت های محققان و پژوهشگران فراهم آورد.

وب سایت