کنفرانس مدیریت منابع آب
برگزار کننده : Conference Fora گروه موضوعی : آب

کشور : Guyana شهر : Georgetown

تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
مهلت ارسال اثر
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
هدف این کنفرانس پیشروی بین المللی، ارائه پیشرفت های جدید و اساسی در زمینه های مدیریت منابع آب و مباحث مرتبط با آن است. همچنین این رویداد می تواند موجب تقویت ارتباطات بین محققان و دست اندرکاران شاغل در طیف گسترده ای از حوزه های علمی و اجرایی با علاقه های مشترک به بهبود مدیریت منابع آب و موارد مرتبط با آن شود. همچنین این رویداد فرصتی را فراهم می کند تا شرکت کنندگان در آن از نزدیک با نقاط دیدنی، مراکز تفریحی و خرید شهر Georgetown آشنا شده و استفاده لازم را ببرند. این رویداد علمی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ شروع به کار می کند. سامانه کانفه با انتخاب و اعلان این رویداد بعنوان رویداد علمی برگزیده، تلاش می کند تا بستر لازم را برای رشد و توسعه فعالیت های محققان و پژوهشگران فراهم آورد.