کنفرانس علوم سیاسی و روابط بین الملل
برگزار کننده : Universal Research Cluster گروه موضوعی : 284

کشور : Dominican Republic شهر : Santo Domingo

تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
مهلت ارسال اثر
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
توضیحات
هدف این کنفرانس پیشروی بین المللی، ارائه پیشرفت های جدید و اساسی در زمینه های علوم سیاسی و روابط بین الملل و مباحث مرتبط با آن است. همچنین این رویداد می تواند موجب تقویت ارتباطات بین محققان و دست اندرکاران شاغل در طیف گسترده ای از حوزه های علمی و اجرایی با علاقه های مشترک به بهبود علوم سیاسی و روابط بین الملل و موارد مرتبط با آن شود. همچنین این رویداد فرصتی را فراهم می کند تا شرکت کنندگان در آن از نزدیک با نقاط دیدنی، مراکز تفریحی و خرید شهر Santo Domingo آشنا شده و استفاده لازم را ببرند. این رویداد علمی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ شروع به کار می کند. سامانه کانفه با انتخاب و اعلان این رویداد بعنوان رویداد علمی برگزیده، تلاش می کند تا بستر لازم را برای رشد و توسعه فعالیت های محققان و پژوهشگران فراهم آورد.

وب سایت