کنفرانس علوم پزشکی و بهداشت
برگزار کننده : Researchfora گروه موضوعی : پزشکی و علوم پزشکی

کشور : Oman شهر : Muscat

تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۷/۲۱
مهلت ارسال اثر
۱۳۹۹/۰۷/۲۱
توضیحات
هدف این کنفرانس پیشرو بین المللی، ارائه پیشرفت های جدید و اساسی در زمینه های علوم پزشکی و بهداشت و مباحث مرتبط با آن است. همچنین این رویداد می تواند موجب تقویت ارتباطات بین محققان و دست اندرکاران شاغل در طیف گسترده ای از حوزه های علمی و اجرایی با علاقه های مشترک به بهبود علوم پزشکی و بهداشت و موارد مرتبط با آن شود. همچنین این رویداد فرصتی را فراهم می کند تا شرکت کنندگان در آن از نزدیک با نقاط دیدنی، مراکز تفریحی و خرید شهر Muscat آشنا شده و استفاده لازم را ببرند. این رویداد علمی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ شروع به کار می کند. سامانه کانفه با انتخاب و اعلان این رویداد بعنوان رویداد علمی برگزیده، تلاش می کند تا بستر لازم را برای رشد و توسعه فعالیت های محققان و پژوهشگران فراهم آورد.

وب سایت info@researchfora.com