کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران
برگزار کننده : پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ... گروه موضوعی : زیست شناسی

کشور : Iran شهر : Tehran

تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
مهلت ارسال اثر
۱۲۸۰/۰۹/۲۳
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸ تا ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در شهر تهران-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناور برگزار می شود.
حوزه های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی
برگزار کننده: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

شهر برگزاری: تهران-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوربا استعانت از خداوند منان، چهارمین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران در تاریخ 6 و 7 اسفند ماه 1398 با محوریت "بهره مندی از توان متخصصین داخلی " در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار خواهد شد .
قریب به  30 سال از ظهور زیست‌فناوری در کشور می گذرد. حاصل تلاش‌های مجدانه اساتید این حوزه، تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید علم، تولید محصول و تجاری‌سازی یافته های زیست فناوری در کشور است. طی زمانی که گذشت، استفاده از ابزارهای مهندسی ژنتیک و بیوانفورماتیک دریچه های جدیدی را به روی عالمان و عاملان زیست فناوری کشور گشود. اما همیشه یک پرسش مطرح بود که "آیا همه ابعاد سامانه-های زیستی مد نظر قرار گرفته است؟" و " در سامانه مد نظر چه نقاط نامکشوف و غیرقابل کنترلی وجود دارد؟" جواب به این سوالات، نگاه دقیق و همه جانبه را می طلبید که همان زیست شناسی سامانه ای بود .
کنفرانس چهارم در ادامه سه کنفرانس قبلی، رخداد مهمی در عرصه زیست‌فناوری کشور خواهد بود و تلاش مسئولین کنفرانس بر این است تا با حضور فعال فرهیختگان و علاقمندان زیست‌فناوری کشور در طی دو روز سخنرانان کلیدی در حوزه‌های مختلف پزشکی، صنعت، کشاورزی و علوم زیستی در مورد زمینه‌های تخصصی مربوطه به ارائه دستاوردها بپردازند. کارگاه‌های آموزشی تخصصی و ارائه مقالات به صورت شفاهی و پوستر نیز از برنامه‌های اصلی کنفرانس خواهد بود. از دیگر برنامه های مورد نظر در این کنفرانس بررسی نقشه راه کشور در زمینه زیست شناسی سامانه ها است که با حضور فعال شرکت کنندگان در کنفرانس انجام خواهد شد. امید که با همکاری و همدلی همه دلباختگان عرصه های علم و فناوری علی الخصوص متخصصین و فعالان زیست شناسی سامانه‌ها بتوانیم کنفرانس چهارم را در شان و جایگاه ایران اسلامی برگزار کنیم .محورهای کنفرانس:مدل‌سازی ریاضی شبکه‌های بیوشیمیایی (متابولیکی، تنظیمی، سیگنالی و ...) واکاوی شبکه های زیستی واکاوی داده‌های امیکس و ادغام داده‌ها (ژنومیکس، ترانسکریپتومیکس، پروتئومیکس، متابولومیکس و ...) استفاده از رویکرد سامانه‌ها و بررسی برهم‌کنش‌های اجزاء زیستی مهندسی متابولیک، ویرایش ژنوم، زیست شناسی مصنوعی (Synthetic Biology)  و طراحی مدارهای زیستی مدل‌سازی چندمقیاسه و بررسی برهم‌کنش‌های بین سلولی کاربرد زیست‌شناسی سامانه‌ها در صنعت و پزشکی و کشاورزی


icsb2020nigeb.ac.ir