کنفرانس پیشرفت در کسب و کار مدیریت و فناوری اطلاعات پوتراجایا مالزی
برگزار کننده : The IIER گروه موضوعی : فناوری اطلاعات

کشور : Malaysia شهر : Putrajaya

تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۴/۱۲
مهلت ارسال اثر
۱۳۹۹/۰۳/۰۵
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
هدف این کنفرانس پیشروی بین المللی، ارائه پیشرفت های جدید و اساسی در زمینه های پیشرفت در کسب و کار مدیریت و فناوری اطلاعات پوتراجایا مالزی و مباحث مرتبط با آن است. همچنین این رویداد می تواند موجب تقویت ارتباطات بین محققان و دست اندرکاران شاغل در طیف گسترده ای از حوزه های علمی و اجرایی با علاقه های مشترک به بهبود پیشرفت در کسب و کار مدیریت و فناوری اطلاعات پوتراجایا مالزی و موارد مرتبط با آن شود. همچنین این رویداد فرصتی را فراهم می کند تا شرکت کنندگان در آن از نزدیک با نقاط دیدنی، مراکز تفریحی و خرید شهر Putrajaya آشنا شده و استفاده لازم را ببرند. این رویداد علمی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ شروع به کار می کند. سامانه کانفه با انتخاب و اعلان این رویداد بعنوان رویداد علمی برگزیده، تلاش می کند تا بستر لازم را برای رشد و توسعه فعالیت های محققان و پژوهشگران فراهم آورد.

info@theiier.org