فیلترهای فعال    فناوری اطلاعات
turkey
تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تاریخ پایان ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
turkey
georgia
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مهلت ارسال اثر ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
georgia
iran
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مهلت ارسال اثر ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
iran
georgia
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ مهلت ارسال اثر ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
georgia
azerbaijan
تاریخ شروع ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ تاریخ پایان ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
azerbaijan
iran
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ مهلت ارسال اثر ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
iran
syria
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ مهلت ارسال اثر ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
syria
malaysia
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ مهلت ارسال اثر ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
malaysia

۶۷ صفحه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ... آخرين »