چاپ مقالات پذیرفته شده همایش در ژورنال معتبر World Journal of Social Science Research

بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند با پیگیری‌های به عمل آمده، با ناشر  معتبر scholink،  آن دسته از پژوهشگرانی که مقالات آنان در روند داوری همایش پذیرفته شده است، می توانند مقالات خود را در ژورنال علمی‌- پژوهشی معتبر وزارتین چاپ نمایند. لذا با توجه به سوء استفاده های مختلفی‌ که امروزه در این زمینه شاهد می‌باشیم، از تمامی‌ پژوهشگرانی که علاقه‌مند به چاپ مقالات خود در ژورنال مورد نظر می باشند تقاضا میگردد ابتدا به سایت ژورنال مورد نظر به آدرس:  http://www.scholink.org/ojs/index.php/wjss  مراجعه و بعد از انجام تحقیقات لازم، به منظور چاپ مقالات خود از طریق  دبیرخانه اقدام نمایند. تمامی مقالات همایش در یک نوبت خاص (Special Issue)  در ژورنال مذکور به چاپ می‌رسند.

همچنین با توجه به تماس های مکرر پژوهشگران محترم جهت تسریع در چاپ مقالات خود در ژورنال مذکور، کمیته دبیرخانه همایش در نظر دارد مقالات پژوهشگرانی که بعد از داوری همایش مورد پذیرش قرار گرفته اند را  در اسرع وقت بعد از پرداخت هزینه چاپ  مقاله در ژورنال مذکور به چاپ رساند. لذا جهت تسریع در چاپ مقالات فارسی خود ابتدا با ارسال نسخه نهایی آن به دبیرخانه نسبت به ترجمه مقاله به زبان انگلیسی اقدام نمایید .