نمایه‌سازی همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

نمایه‌سازی همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

به اطلاع محققان و پژوهشگران گرامی می‌رساند که با پی­گیری مستمر کمیته علمی و دبیرخانه همایش و به پاس ارج نهادن به تلاش محققان و پژوهشگران ارجمند و همچنین ارتقای سطح علمی همایش، این رویداد علمی بزرگ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به آدرس http://conf.isc.gov.ir/iiarh96/fa/  ثبت گردیده است؛ لذا با توجه به آخرین دستورالعمل وزارتین مبنی بر تخصیص امتیاز پژوهشی به مقالات پذیرفته شده در همایش های معتبر، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران می‌توانند با اطمینان از این موضوع به ارسال مقالات خود اقدام نمایند.

لازم به توضیح است تمامی مقالات پذیرفته شده در همایش (چه به صورت ارائه سخنرانی و یا پوستر) در مجموعه مقالات همایش درج خواهند شد؛ لیک تنها مقالاتی که به صورت پذیرش سخنرانی مورد قبول کمیت علمی قرار گرفته اند، به عنوان مقالات برتر در پایگاه ISC نمایه خواهند شد.