*** مهم *** تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش

بدین وسیله به اطلاع تمامی پژوهشگران می رساند با توجه به تماس‌های مکرر علاقه مندان و دانشجویان به ارسال مقالات خود،  و همچنین تصمیم گیری شورای راهبردی همایش، دبیرخانه همایش تا ۱۵ تیرماه اقدام به پذیرش مقالات پژوهشگران می نماید. بدیهی است این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

ضمنا تقاضا می شود تمامی پژوهشگران قبل از ارسال مقالات خود، «دستورالعمل نگارش و اولویت های داوری» (قابل دسترس از منوی سمت راست) و نیز «پرسش‌های متداول» را مطالعه نمایند و مقاله خود را صرفا در قالب «راهنمای نگارش مقاله» قابل دریافت از سایت تنظیم نمایند و صرفا از طریق ثبت نام و ایجاد کنترل پنل شخصی مقاله خود را ارسال نمایند.