دستورالعمل و شیوه‌نامه داوری همایش

کمیته علمی و راهبردی همایش در نظر دارد تا با تنظیم یک شیوه‌نامه و دستورالعمل کلی، علاوه‌بر فراهم آوردن فرصت‌های برابر جهت ارائه‌ی آثار پژوهشی بر غنای مقالات علمی ارائه شده‌ بیافزاید. گذشته از این، در این شیوه‌نامه به اعلام موارد مهمی پرداخته شده است که عدم توجه به آن‌ها، می‌تواند موجب عدم پذیرش مقاله در مراحل دبیرخانه‌ای گردد. از همین رو، از پژوهشگران تقاضا می‌شود تا مفاد مندرج در این شیوه‌نامه را به دقت مطالعه و مقاله‌ی ارسالی خود را منطبق با این شیوه‌نامه تنظیم و ارسال نماید.
بدیهی است، عدم توجه به موارد ذکر شده، امکان رد مقاله‌ی ارائه شده را علی‌رغم محتوای غنی آن، در پی خواهد داشت. بنابراین، خواهشمند است در رعایت این موارد نهایت توجه و دقت لحاظ شود:
۱- ثبت نام و ارسال مقاله صرفا از طریق کنترل پنل
دبیرخانه همایش نسبت به پذیرش و داوری مقالاتی که خارج از سامانه مقالات (از طریق ایمیل) ارسال گردند، هیچگونه ترتیب اثری نمی‌دهد.
۲- ارسال فرم «تعهد نویسنده مسئول» به پیوست مقاله ارسالی
خواهشمند است، در زمان ارسال مقاله خود، حتما فایل تعهدنامه را از سایت دریافت فرمایید و پس از تکمیل و امضای آن به صورت دستی، اسکن آن را در حجمی پایین ارسال فرمایید. بدیهی است، ارسال فرم تعهدنامه در قالب word و یا عدم ارسال آن به همراه مقاله، موجب رد آن در همان مراحل اولیه می‌گردد.
۳- ارسال چکیده و اصل مقاله همزمان با هم
دبیرخانه همایش نسبت به پذیرش و داوری چکیده مقالات هیچگونه ترتیب اثری نخواهد داد. بنابراین، پژوهشگران بایستی چکیده و اصل مقاله خود را در قالب یک فایل word 2010 در سامانه مقالات ارسال نمایند.
۴- رعایت جزئیات شکلی و ظاهر مقاله
الف) از پژوهشگران تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله خود، شکل ظاهری و جزئیات آن را مطابق با راهنمای نگارش مقالات مندرج در سایت همایش تنظیم نمایند. تمامی جزئیات، اندازه حروف، نحوه درج اسامی، اندازه‌ی حاشیه‌ها و …. تماماً در آنجا ذکر شده است (اندازه متن اصلی۱۳، اندازه‌ی عناوین اصلی ۱۴ زخیم، عناوین فرعی ۱۳ زخیم، حاشیه‌ها از بالا۵، از سایر طرفین ۳ سانتی متر، و….)
ب) تمامی عناوین اصلی و فرعی با شماره‌گذاری مشخص شده باشند.
۱- عنوان اصلی
۱-۱- عنوان فرعی
۱-۲- عنوان فرعی
۲- عنوان اصلی
ج) از درج عناوین لاتین، نظیر ارجاع به نویسندگان و پدیدآورندگان لاتین در متن اصلی اجتناب گردد. از این رو، بایستی ابتدا صورت ترجمه شده و کلمه‌ی آوانگاری آن به صورت فارسی در متن اصلی آورده شود و سپس در پاورقی معادل لاتین آن نوشته شود؛ «مثال جانسون (۱۹۸۰) بر این عقده است که ……….» برای مشاهده ‌ی نحوه‌ی ارجاع درون‌متنی به راهنمای نگارش مقالات مراجعه کنید.

د) «منابع و مآخذ» مطابق با دستورالعمل قالب نگارش مقالات در پایان مقاله آورده شود.

ه) تمامی متون با رعایت نیم فاصله (Ctrl+ _) نوشته شود و خطوط از یکدیگر فاصله نداشته باشند.

۵- برخی از نکات محتوایی و علمی که رعایت آن بر غنای مقاله خواهد افزود

الف) تمامی مستندات، مدعاهای مطرح شده، شواهدارائه شده از پژوهش‌های پیشین و نظایر این‌ها کاملاً مستدل و همراه با ارجاع مناسب به سایر مقالات، کتب، پایان‌نامه‌ها و غیره باشد.
ب) ایده‌ی مقاله، یا همان طرح مسئله بدیع و خلاقانه باشد. البته در مقالاتی که به صورت مروری و یا ترویجی نوشته می‌شود، بیان صریح و روشن و پاسخ به شبهات موجود پیرامون مسائل علمی می‌تواند به غنای آن بیافزاید.
ج) ساختار و چیدمان مطالب مقالات منطقی و علمی باشد
د) محقق بایستی به روشنی به پرسش مطرح شده و جمع‌بندی مطالب بپردازد.

۶ – سیر منطقی مطالب موجود در مقاله

گذشته از نوع مقالات یعنی «پژوهشی» و یا «ترویجی-مروری» بودن مطالب در مقالات علمی سیری منطقی طی خواهند کرد؛

مقدمه: در این قسمت کلیات، موضوع اصلی، پیش فرض‌هایی که بایستی برای تبیین مطالب بعدی به مخاطب، مورد استفاده قرار میگیرد و مطالبی که محدوده و مقیاس مطالعه محقق را مشخص می‌سازند، آورده شود.

بیان مسئله: پرسش یا سئوال پژوهش و یا چالشی که محقق در پی آن دست به انجام پژوهش و نگارش این مقاله زده است نوشته می شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق: نو بودن پرسش و پژوهش از اولویت ها و ویژگی های اصلی یک مقاله علمی محسوب می شود. محقق بایستی مخاطب را در خصوص ضرورت و اهمیت موضوع پرداخته شده و پزوهش خود با ارائه استدلال هایی علمی اقناع کند

پیشینه پژوهش: در این قسممت محقق با آوردن ۵ تا ۸ پژوهش مشابه (در نوع نگاه، در سئوال مطرح شده، در چارچوب و نظریه مورد استفاده، در حیطه کار شده و …) به تحلیل نقاط ضعف و قوت آن ها می پردازد. گزارشی بودن پیشینه به هیچ وجه کارایی علمی نخواهد داشت. محقق با مشخص کردن نقصان ها و موارد مغفول در پژوهش های گذشته، نوآوری، خلاقیت، بدیع بودن و اصالت داشتت پزوهش خود را به اثبات می رساند.

مبانی یا چارچوب نظری: در این فسمت محقق به ارائه رویکردی که مقاله بر اساس ان نوشته شده است و یا چارچوب تحلیلی که داده های خود را بر اساس ان تحلیل میکند می پردازد.

بحث پژوهش: تحلیل داده ها و یا بحث محقق در این قسمت ارائه می شود

نتیجه گیری: برآیند مجموع مطالب و حسن ختام مقاله در این قسمت آورده می شود.

دستاوردها و پیشنهادها: محقق می تواند نکات کاربردی و دستاوردهای پژوهش خود را در این قسمت به مخاطب عرضه کند.

منابع و ماخذ