برنامه زمان‌بندی همایش

بدین وسیله به استحضار پژوهشگران محترم می‌رساند، دبیرخانه همایش در محل پردیس بین الملل دانشگاه شیراز، از ساعت ۸ الی ۹ آماده پذیرش پژوهشگران و شرکت‌کنندگان همایش می‌باشد. لازم به ذکر است سخنران محترم مطابق با دستورالعمل همایش فابل ارائه و فرم مشخصات ارائه دهنده (قابل دریافت از سایت) را به آدرس مشخص شده ارسال نمایند. پژوهشگرانی که مقاله آن‌ها به صورت پوستر پذیرش شده است، قالب ارائه را از سایت همایش دریافت و پس از چاپ در قطع A2  در روز برگزاری به همراه داشته باشند تا در محل مشخص شده نصب و گواهی خود را دریافت نمایند.

لازم به توضیح است، شرکت همراه یا همراهان (محدود) پژوهشگران در نشست‌های تخصصی (تنها از ساعت ۲ الی ۶ بعداز ظهر) بدون پرداخت هزینه بلامانع است.