ارسال پاورپوینت ارائه و فرم سخنران به همایش

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که مقالات آنان جهت ارائه به صورت سخنرانی پذیرش شده و به صورت حضوری در همایش شرکت می‌کنند، می­رساند آخرین مهلت ارسال فرمت پاورپوینت سخنرانی در قالب تعیین شده  و همچنین فرم ارائه دهنده (قابل دریافت از منوی سمت راست)، ۲۰ تیرماه می‌باشد، بدیهی است در صورت عدم ارسال موارد خواسته شده، ارائه مقاله این عزیزان منتفی خواهد گردید.