** آخرین مهلت ارسال چکیده‌های مبسوط **

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که مقالات آنان به صورت چکیده مبسوط پذیرش شده است می‌رساند، آخرین مهلت ارسال چکیده مبسوط در قالب تعیین شده که از همین صفحه قابل دریافت است، ۱۵ تیرماه می‌باشد، بدیهی است در صورت عدم ارسال چکیده مبسوط در مجموعه مقالات قرار نخواهد گرفت.

 

لطفا چکیده مبسوط خود را به آدرسedit.shirazconf@gmail.com  ارسال نمایید

 

جهت دریافت قالب چکیده مبسوط اینجا را کلیک کنید