نمایشگاه های آتی
123

کل نمایشگاه ها
66

کنفرانس های آتی
123

کل کنفرانس ها
3041
iraq
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
iraq
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
iraq
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
iraq
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
uganda
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
mali
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
guyana
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
nepal
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
sudan
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
lithuania
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
dominican-republic
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
iran
۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۱۳۹۹/۰۷/۱۶
iran
۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۱۳۹۹/۰۷/۱۶
bangladesh
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
bahamas
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
bangladesh
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
thailand
۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱۳۹۹/۱۰/۱۶
germany
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
malaysia
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
united-arab-emirates
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
cyprus
۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۱۳۹۹/۱۰/۲۱
cyprus
۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۱۳۹۹/۱۰/۲۱
mongolia
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
thailand
۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱۳۹۹/۱۰/۱۶


اشتراک خبرنامهکانفه به بسیاری از برگزارکنندگان کمک می کند تا کنفرانس ها و کارگاه های موردنظر خود را با شناسایی مخاطبان مناسب تر برگزار کنند. روش کار ما باعث می شود تا بسیاری از دانشجویان، دانشگاهیان و متخصصان در مناطق و صنایع مختلف دسترسی آسانتری به اخبار و رویدادهای علمی داشته باشند. ما را در توسعه دانش یاری کنید.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به سامانه کانفه می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. حریم خصوصی