آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات

(آخرین مهلت واریز هزینه‌ها)

15 تیرماه 1396

پس از این تاریخ سامانه بسته خواهد شد

زمان برگزاری همایش

30 تیرماه 1396

مکان برگزاری همایش

پردیس بین‌الملل دانشگاه شیراز

(خیابان قصرالدشت – نبش قم آباد)

موسسه فرهنگی هنری نوین ایده پردازان پگاه اندیشه