1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 8
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20نمایشگاه های آتی
123

کل نمایشگاه ها
123

کنفرانس های آتی
123

کل کنفرانس ها
123

کل رویدادها
123


کنفرانس
iran
۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
iran
۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
iran
۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
georgia
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
iran
۱۴۰۰/۱۱/۰۱
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
iran
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۱۴۰۰/۱۱/۱۱
iran
۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
iran
۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
نمایشگاه
azerbaijan
۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۱۴۰۱/۰۲/۰۲
azerbaijan
۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۱۴۰۱/۰۶/۱۷
azerbaijan
۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۱۴۰۱/۰۲/۰۲
azerbaijan
۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
azerbaijan
۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
azerbaijan
۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۴۰۱/۰۳/۱۳
azerbaijan
۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۴۰۱/۰۳/۱۳
azerbaijan
۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
turkey
۱۴۰۰/۰۸/۱۵
spain
۱۴۰۰/۰۹/۲۷
iran
۱۴۰۰/۰۸/۰۸
iran
۱۴۰۰/۰۸/۰۷
iran
۱۴۰۰/۰۸/۰۷
iran
۱۴۰۰/۰۸/۰۷
iran
۱۴۰۰/۰۸/۰۶
iran
۱۴۰۰/۰۸/۰۶
سمینار/
england
۱۳۹۹/۱۱/۲۳
iran
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
iran
۱۳۹۸/۱۱/۰۲
iran
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
uae
۱۳۹۹/۰۱/۰۹
uae
۱۳۹۸/۱۰/۱۳
uae
۱۳۹۹/۰۱/۲۹
iran
۱۳۹۸/۱۰/۲۶
تئاتر و نمایش
iran
۱۳۹۸/۱۱/۲۵
iran
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
iran
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
iran
۱۳۹۸/۱۰/۲۵
iran
۱۳۹۸/۱۰/۱۶
iran
۱۳۹۸/۱۰/۱۶
iran
۱۳۹۸/۱۰/۱۶
iran
۱۳۹۸/۱۰/۲۷
مسابقات
uae
۱۳۹۸/۱۱/۱۸
۱۳۹۸/۱۱/۱۸
uae
۱۳۹۸/۱۲/۱۵
۱۳۹۸/۱۲/۱۷
armenia
۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۱۳۹۸/۱۲/۰۴
georgia
۱۳۹۸/۱۲/۱۵
۱۳۹۸/۱۲/۱۵


  • لیست کنفرانس ها
  • لیست کشورهای برگزار کننده
  • لیست شهرهای برگزار کننده
  • لیست موضوعات
  • عضویت


  • اشتراک خبرنامه    کانفه به بسیاری از برگزارکنندگان کمک می کند تا کنفرانس ها و کارگاه های موردنظر خود را با شناسایی مخاطبان مناسب تر برگزار کنند. روش کار ما باعث می شود تا بسیاری از دانشجویان، دانشگاهیان و متخصصان در مناطق و صنایع مختلف دسترسی آسانتری به اخبار و رویدادهای علمی داشته باشند. ما را در توسعه دانش یاری کنید.
    تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به سامانه کانفه می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. حریم خصوصی