آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات

(آخرین مهلت واریز هزینه‌ها)

15 تیرماه 1396

اعلام نتایج داوری

10 روز پس از ارسال مقاله

زمان برگزاری همایش

30 تیرماه 1396

موسسه فرهنگی هنری نوین ایده پردازان پگاه اندیشه